Logo
image

এছিয়ান ব’ডী বিল্ডিঙত ধ্ৰুৱ তামুলীৰ ৰূপৰ পদক

বিল্ডিঙত‘আমাৰ অসম’ৰ মহানগৰ বাৰ্তা,৭ ছেপ্টেম্বৰঃ কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত ৫৫সংখ্যক এছিয়ান ব’ডী বিল্ডিং এণ্ড ফিজিক স্প’ৰ্টছ চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে অসমৰ ধ্ৰুৱ তামুলীয়ে৷ অসম পুলিচত কৰ্মৰত দেৰগাঁৱৰ তামুলীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল মেন এথলেটিক ফিজিকৰ ১৮২ ছেণ্টিমিটাৰ শাখাত৷