Logo
image

মহানগৰীত বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱস উপলক্ষে সমদল

আমাৰ অসম, ০৩ ডিচেম্বৰঃ মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰীৰত বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱস উপলক্ষে সমদল। বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এই সমদল কাৰ্য্যসূচী ৰূপায়ণ প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থা, অসমৰ।